CORONAVIRUS

Gezien de huidige omstandigheden zullen bestellingen niet uitgevoerd kunnen worden en dit voor onbepaalde tijd.
Zodra de situatie genormaliseerd is staan wij graag opnieuw ter uwer beschikking.

Wij danken u voor het begrip en verontschuldigen ons voor het ongemak.