Disclaimer

Disclaimer voor flandersshopping.be 

flandersshopping.be (Kamer van Koophandel: 0647.641.284), hierna te noemen flandersshopping, verleent u hierbij toegang tot flandersshopping.be en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

flandersshopping behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

flandersshopping spant zich in om de inhoud van flandersshopping.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op flandersshopping.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van flandersshopping.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op  flandersshopping.be geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met flandersshopping. Voor op flandersshopping.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan flandersshopping nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij flandersshopping en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van flandersshopping, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd